• Background Image

    Privacy Policy

Privacy & Cookies

Laatst gewijzigd: 7 december 2015

Met deze verklaring informeren wij u over de bescherming van gegevens die Eccentrade B.V. (hierna Eccentrade) verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

Eccentrade vindt de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie zeer belangrijk. Eccentrade zorgt daarom voor passende en vooruitstrevende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens uitermate goed te beveiligen tegen verlies, misbruik en iedere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Persoonsgegevens verzamelen

Eccentrade verzamelt statistieken over het bezoek aan onze website en app. Eccentrade gebruikt deze gegevens in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te verbeteren en te ontwikkelen. Bij het creëren van statistieken, gaat Eccentrade niet op het niveau van individuele bezoekers in.

De persoonsgegevens die worden verwerkt omvatten de informatie die de browser van de gebruiker standaard met het zogenoemde http-request meezendt (waaronder het IP-adres. Daarnaast worden domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens verwerkt.

Indien u een account aanmaakt via de website dient u hierbij uw naam en e-mailadres op te geven. Eccentrade gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om u te voorzien van interactieve informatie op basis van uw gebruik van onze dienst.

Indien u ons contactformulier invult op de website om bijvoorbeeld informatie op te vragen over onze producten en diensten, vraagt Eccentrade u persoonlijke informatie zoals uw naam en e-mailadres. Eccentrade gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd: om u de gevraagde informatie en service hierover te bieden. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Bedrijfsgegevens verzamelen

Eccentrade verzamelt bedrijfsgegevens die, al dan niet samengevat in een PD rating, kunnen worden verstrekt aan opdrachtgevers van Eccentrade, ter ondersteuning van besluitvorming ten aanzien van solvabiliteit, kredietwaardigheid etc. van toekomstige en bestaande beroepsmatige of zakelijke relaties.

Cookies

Eccentrade gebruikt cookies op de website en app. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website, op uw computer of ander draagbaar device plaatst.

Cookies zijn er in verschillende soorten. Eccentrade plaatst essentiële cookies, deze zijn strikt noodzakelijk als u van www.eccentrade.com of van app.eccentrade.com gebruik wilt maken en de functionaliteiten juist en correct wilt benutten.

Performance cookies kan Eccentrade gebruiken om de website inclusief de app, onze dienstverlening en de marketingtools die wij gebruiken, te optimaliseren. Bij het gebruik van deze cookies worden geen persoonsgegevens van de gebruiker, die de website (inclusief app) gebruikt, verzameld.

Eccentrade kan ook analytical cookies gebruiken, deze zijn bedoeld om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen.

Het is via uw browserinstellingen mogelijk om cookies te blokkeren of te verwijderen. Dit kan dan wel de performance en essentiële cookies raken. Een gevolg hiervan kan zijn dat u de website of app niet meer kunt bezoeken. De website en app kunnen minder gebruiksvriendelijk worden. U krijgt bijvoorbeeld de mededeling over het gebruik van cookies de gehele tijd te zien. Uw browserinstellingen kunnen ook zodanig worden ingesteld dat u een waarschuwing ontvangt zodra er cookies worden geplaatst.

De Consumentenbond en andere organisatie kunnen u een algemene uitleg geven over het blokkeren of verwijderen van cookies.

Eccentrade kan haar cookiebeleid altijd wijzigen.

Contact Heeft u vragen over deze privacy- en cookiesverklaring of op- en of aanmerkingen over de manier waarop er met persoonlijke informatie wordt omgegaan? Mail dan naar sales@eccentrade.com. Eccentrade zal uw vraag of op- en of aanmerking zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.