• Wat is mijn kredietwaardigheid

Wat is mijn kredietwaardigheid

Wat is mijn kredietwaardigheid is wat steeds meer ondernemers en organisaties zich afvragen. De kredietwaardigheid van een bedrijf wordt steeds belangrijker. De betekenis en gevolgen van een slechte of goede kredietwaardigheid gaan verder dan de definitie ervan. Als we naar de definitie kijken van kredietwaardigheid, dan komen we op het volgende uit:
“De kredietwaardigheid geeft de mate van een organisatie in waarin de organisatie in aanmerking komt voor een lening”
In de meeste gevallen wordt er echter niet naar de kredietwaardigheid van een bedrijf gekeken omdat men een lening wil afsluiten. De kredietwaardigheid van een bedrijf is vaak een indicatie of men te maken heeft met een betrouwbaar bedrijf. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer bedrijven lopen met de vraag: “Wat is mijn kredietwaardigheid”. De eerste logische stap is een (gratis) kredietcheck van de eigen firma om te kijken hoe het bedrijf ervoor staat en uiteraard hoe de organisatie gepresenteerd wordt naar andere organisaties.

Waarom is mijn kredietwaardigheid belangrijk

Transparantie in de markt en tussen bedrijven wordt steeds belangrijker. Bedrijven willen steeds meer weten met wie ze zaken doen. Zowel kleine als grote organisaties doen steeds vaker een kredietcheck van de bedrijven waarmee ze zaken doen. Door goed te kijken naar de kredietwaardigheid en solvabiliteit en kredietlimiet die hieraan inherent zijn, krijgt een organisatie al een goed beeld van de gezondheid van een bedrijf. Dit in combinatie met het inzichtelijk maken van het betaalgedrag van bedrijven, kan er steeds makkelijker voor bedrijven bepaald worden of zij wel of niet zaken met een organisatie willen doen. Een bedrijf natrekken is vandaag de dag niet meer een kwestie van achterdochtigheid, maar een verstandige managementbeslissing om bedrijfsrisico’s uit te sluiten.

Al klant bij een andere partij?

Wij zijn overtuigd van ons systeem en de kwaliteit van onze data. Wij garanderen dan ook de best beschikbare data. Wij bieden u dan ook gratis een vergelijking aan zodat u zelf kunt ondervinden dat de kwaliteit van onze data veruit het beste is.

Gratis kredietwaardigheid checken?

 

Mocht u enthousiast zijn en direct gebruik willen maken van de gratis kredietcheck, dan vragen wij u om het onderstaande formulier in te vullen. Wij zorgen dat u binnen één werkdag gebruik kunt maken van de gratis kredietcheck van Eccentrade.

Hoe wordt mijn kredietwaardigheid bepaald

Transparantie in de markt en tussen bedrijven wordt steeds belangrijker. Bedrijven willen steeds meer weten met wie ze zaken doen. Zowel kleine als grote organisaties doen steeds vaker een kredietcheck van de bedrijven waarmee ze zaken doen. Door goed te kijken naar de kredietwaardigheid en solvabiliteit en kredietlimiet die hieraan inherent zijn, krijgt een organisatie al een goed beeld van de gezondheid van een bedrijf. Dit in combinatie met het inzichtelijk maken van het betaalgedrag van bedrijven, kan er steeds makkelijker voor bedrijven bepaald worden of zij wel of niet zaken met een organisatie willen doen. Een bedrijf natrekken is vandaag de dag niet meer een kwestie van achterdochtigheid, maar een verstandige managementbeslissing om bedrijfsrisico’s uit te sluiten.

Vol met vragen? We horen ze graag!